by • 16 februari, 2015 • NyheterComments (20)1044

Olagligt att installera program på din jobbdator utan tillstånd

En 54-årig svensk har blivit dömd för dataintrång sedan han installerade Google Talk, föregångaren till Google Hangout, på sin jobbdator. Händelsen har vandrat från Tingsrätten (som fällde) via Hovrätten (som frikände) och slutligen hamnat hos Riksåklagaren som med hjälp av en tolkning från ett fall i Högsta Domstolen konstaterade att Hovrätten gjorde fel i sitt friande.

Summa summarum, det är dataintrång och därmed olagligt att installera program på din jobbdator om det finns regler emot det på arbetsplatsen.

Åtalet handlade från början om upphovsrättsbrott och dataintrånget blev mer som en juridisk bonus för åklagaren.

Rimligt eller ej, vad tycker du?

Källa: IDG.se

 • ThorLRydh

  Jag kan förstå det från arbetsgivarens sida, att tillåta installationer öppnar upp för en mycket större risk för att problem som företagshemligheter oaktsamt läcker ut eller än värre sekretesskyddad information.
  Samtidigt så är det som arbetstagare svårt att genomföra sitt arbete på enklast sätt i en miljö som är så begränsad som den allt som oftast blir när inget utöver det som kommer förinstallerat tillåts.

  Det kan ju tyckas att någon tredje part skulle kunna sätta ihop en lista med program som är OK istället för att allt ska nekas.

 • Dan

  Om arbetsgivaren inte vill att man ska installera något på sin dator, och är beredd att driva det till domstol om man gör det, så ska man inte ha adminrättigheter på sin dator.

 • Dan

  Det här är helt orimligt. Speciellt som lagarna som används är att man för att man ändrar ett register, vilket dom räknar hårddisken som, dvs att skriva något till hårddisken är olagligt. (Alternativt att det är bara om man rör registret på en PC som en programinstallation är olaglig, att köra ett program utan installation är inte olagligt)

  Jag är väldigt skeptisk till om en åklagare verkligen kan säga att det är olagligt samtidigt som domstolen säger att det är lagligt, känns inte alls avgjort.

  Jag tycker att malware och liknande borde dömas som sabotage eller liknande, inte registerintrång…

 • StefanBP

  Jag håller med, i min värd så är det domstolarna som dömmer i Sverige! Åklagare dömmer inte i min värd.
  Skulle vara intresant att läsa dommarna. någon som har en länk?

 • StefanBP

  Och hur bevisas uppsåt till dataintrång? Eller anser åklagarna att dataintrång kan vara ett oaktsamhetsbrott.

 • Dan

  Inte länkar till domarna (men dom borde vara enkla att begära direkt från domstolarna), däremot lite annan gammal skåpmat.
  http://www.idg.se/2.1085/1.605383/aklagaren–darfor-kriminellt-att-smyginstallera-program
  http://www.delphi.se/$-1/file/artiklar/aldre/09dataintrang-ny-juridik-nr-4-09-thomson-reutershenrik-bengtsson.pdf
  Som jag förstår det är det alltså inte dataintrång, utan att införa uppgifter i register utan tillstånd…

 • henriok

  Det är fullkomligt rimligt. Om det är uttryckligen otillåtet att installera program på en dator man inte äger men förfogar över så är det nig dataintrång det faller under. Kan utan svårighet fantisera ihop mer solklara fall, tex med keyloggers på biblioteksdatorer eller rootkits på polisens. Uppsåt? Det var nog inte svårt att bevisa att mannen avsåg att installera programmen.
  Om han visste att det var otillåtet vet jag inte, men saker är fortfarande otillåtna även om man inte känner till regeln.

 • Åklagaren dömmer inte helt riktigt men i det här fallet handlar det om att gå in och göra en tolkning baserat på vad högsta domstolen redan gjort ett prejudikat om jag förstår saken rätt.

  Det är alltså inte den vanliga åklagare som dragit fallet till tingsrätt och hovrätt.

 • Dan

  Fast det är ändå en åklagare vars jobb delvis är att anse att saker är olagliga, och som dessutom har en kollega som trycker på och vill få rätt. (Det är inte allt för långsökt att tänka sig att hen pratat med åklagaren, men inte med försvararen) Jag antar att hen även vägt in att om hen driver igenom överklagan till högsta domstolen så är risken stor att hen förändrar det prejudikatet som redan finns till en friande dom, vilket hen förmodligen inte vill.

  Hovrätten bör även ha gjort en tolkning av prejudikatet och kommit fram till en att det inte var så eftersom den friade. Dessutom består hovrätten av tre (?) jurister, till skillnad från riksåklagaren som är en ensam person vad jag förstår, och det är alltid lite vanskligt när en ensam person tolkar något.

 • Norre

  Fullkomligt? rimligt. Så långt skulle jag inte gå här. Visst, man installerar inte program om företagets regler är sådana, men det är dock väldigt lätt att ställa in så att det inte går att installera något och då är problemet med att användare gör det ur världen.
  Det som är intressant är väl att hålla de som faktiskt har tillgång till din dator på arbetsplatsen, från att installera sådant som inte behövs eller tillåts eller, vad som är vanligare, att jävlas med användarna, för att admin har den makten.
  Att fälla en vanlig (vet inte om så är fallet här dock) användare för att ledning/IT inte gjort sitt jobb och sett till att alla inte kan installera känns lite väl magstarkt.

 • Fredrik

  Förenklat så fungerar det så här:

  När HovR friade den tilltalade hade RÅ att bedöma huruvida man skulle driva målet vidare till HD, där prövningstillstånd krävs. I praktiken är det enda som skulle kunna bli aktuellt s.k. prejudikats-PT. Efter att ha gjort en bedömning av befintlig praxis landade RÅ i en annan slutsats än HovR, d.v.s. att handlingen som åtalats för i enlighet med tidigare praxis redan var att bedöma som upphovsrättsbrott. Följden av den bedömningen blir att man anser att HovR dömt fel, men även att det inte finns någon möjlighet till prejudikats-PT – rättsläget är ju redan klart. Eftersom RÅ bedömer att det inte finns behov av prejudikat i frågan driver man inte målet vidare. HovR:s dom kommer då vinna laga kraft och den tilltalade i det här enskilda fallet förblir friad.

 • Dan

  Vilket i sin tur betyder att rättsläget är oklart eftersom hovrätten frikänt eller hur?

  För övrigt menar du dataintrång, inte upphovsrättsbrott va?

  Finns det någon info att hitta om vad RÅ sagt? Lyckas inte hitta någon ordentlig källa…

 • Fredrik

  Självklart menar jag dataintrång, ursäkta.

  HovR:s domar är aldrig prejudicerande. Det innebär att rättsläget inte är oklart bara för att en dom (enligt RÅ) strider mot praxis. Det ska oftast till många praxisstridande domar från flera olika underrätter innan prejudikats-PT blir en reell möjlighet. Det var till exempel detta som skedde i upprinnelsen till HD:s ställningstagande om ne bis in idem (dubbelbestraffning) i skattebrotts- och skattetilläggsmål. Är HD:s praxis klar är rättsläget generellt inte oklart, helt enkelt. Sen kan man, likt RÅ, argumentera att HovR helt sonika dömt fel. Den praktiska möjligheten att få ändrings-PT i ett mål där den tilltalade friats är dock väldigt begränsad.

  Vill för tydlighetens skull påpeka att det här är en ganska summarisk beskrivning av hur det fungerar.

 • Dan

  Stora frågan är väl om HD:s praxis gäller för installation av program. Verkar som om HovR och RÅ haft olika åsikt om det, och isåfall blir inte rättsläget klart bara för att RÅ uttalar sig. Hade varit väldigt intressant att få reda på vad det är för dom som RÅ anser skapar praxis.

 • Monster

  Detta är nog en PC issue, kan inte tro att det är lika känsligt att installera program på en mac? ;) Nåja, vad jag menar egentligen är att det nog spelar stor roll vilken typ av företag och vilken typ av tjänst man har. På min arbetsplats kan de som sitter på PC inte göra mycket, men vi som jobbar med mac har fullt blås och dessutom ”sköter” vi våra maskiner själva med programuppdateringar och så, vi säger till vår it-funktion att nu behöver vi ditten och datten så beställs det. Aldrig varit några problem.
  Jobbar man på UD eller kanske ett sjukhus eller inom kommunal sektor är det nog känsligare vad man använder jobbdatorn till.

 • Stangell

  Mnja, då får du nog komma ut i den verkliga världen. I Sverige kan även myndigheter döma dig, helt utan rättegång dessutom. Skattemyndigheten kan alltså ”döma” dig att betala vilken ”Straffskatt” som helst om du har en verksamhet. Det har skett med t ex taxichaufförer som chablonbeskattats på detta vis. Utan rättegång. Sen kan du såklart, för dina pengar, testa att driva saken i domstol men du måste trots detta betala _innan_ domstolen i så fall kommit till beslut. Betalar du inte dessa skatter kommer kronofogden.
  Kommer sedan domstolen fram till att Skattemyndigheten har rätt så får du betala ÄNNU MER!

  I Sverige kan även Rättighetsalliansen med regeringens gillande utdöma böter till kreti och pleti på fantasisummor, helt utan rättegång.

  Skulle jag däremot skicka ett ”Krav” till dig på 10 miljoner så skulle Polisen sparka in min ytterdörr och fängsla mig.

  Grattis och välkommen till Sverige.

 • StefanBP

  I min värld går dessa beslut som du säger att överklaga. Dessutom utomordentligt bra av skattemyndigheten att de jobbar med att jaga skattesmitare, även du verkar tycka tvärtom. Jag är stolt över den infrastrukturen (som betalas av skattepengar) vi har och som vi ofta tar förgivet.

  Tycker att det system som tillämpas idag är så pass rättssäkert som kan krävas, även om inget system är ofelbart och att fel kan begås.

  Kan hålla med om att rättihetsalliansen bedriver en väldigt konstig verksamhet, och på eget manér anser sig vara och bedriva myndighetsutövningen som ej på något sätt kunnat godkännas om andra företag gjort på liknande sätt.

  Anser jag annars har ganska bra koll på verkligheten, verkligheten är inte alltid svart och vitt, eller heller perfekt, men vantrivs man så med svenska systemet som du tycks göra så finns det massor av andra trevliga länder att flytta till. ;)

 • Dan

  Fast lycka till med att hitta något land där exakt alla avgifter och skatter utdöms av en domstol… :) (Eller kanske till och med något annat land där mer går genom en domstol från början)

 • Stangell

  Men problemet är inte att Skattemyndigheten kräver dig på skatt EFTER att du blivit dömd. I en domstol.
  Förstår du verkligen inte skillnaden?
  Dom dömer dig och du MÅSTE betala, SEN kan du överklaga detta. Betalar du inte, ja då kommer kronofogden.

  Men du verkar tycka tvärtom, att en handläggare på Skattemyndigheten kan krossa folks ekonomi helt godtyckligt.
  Intressant. Du tycker nog annorlunda när DU får en utökad skatterevision.

 • StefanBP

  Men böla då, betala rätt skatt istället! Och kräver skattemyndigheterna dig sen på mer skatt är det för att DU försökt bluffat, eller inte haft den koll som du ska ha!

  Och nej de krossar inte folks ekonomi godtyckligt…