by • 20 april, 2015 • NyheterComments (1)775

Surfplattor till eleverna i skolan förbättrade resultaten

Diskussionen om datorer och surfplattor i undervisningen är bra eller dåligt kommer förmodligen fortsätta även i framtiden men nu har de som förespråkar dessa fått lite extra vatten på sin kvarn. I Sollentuna har resultaten höjts rejält sedan de yngsta barnen börjat använda surfplattor i stället för papper och penna.

Under de senaste fyra åren har 5000 elever fått lära sig skriva direkt på plattor och det har visat sig mycket lyckat skriver Computer Sweden. Resultatförbättringarna ligger på 20 procentenheter jämfört med de som undervisats tradionellt. Det är dock inte enbart datorerna och surfplattorna i sig som är framgångsreceptet utan den metod med feedback från både lärare och elever som används.

De blir också mer utvecklade både grammatiskt och innehållsmässigt. Flera i ettan nådde kunskapskraven för tredje klass när de slapp sitta och harva handskrift. Men troligt är att nyckeln till framgång är den skriftliga kontinerliga återkopplingen som sker i realtid mellan eleverna, säger Annika Agelii Genlott.

De elever som inte haft någon struktur i användningen av den digitala tekniken har dock visat upp ett sämre resultat än de som undervisats med penna och papper. Men kombinationen av metod och teknik som används och kallas Skriva till sig lärande där eleverna hela tiden skriver i delade dokument med återkoppling har visat sig framgångsrik.

Det är väldigt spännande för dem och det gör också att de blir måna om att allt ska vara rätt innan de lämnar sin slutversion. De förbättrar och jobbar med texterna – vi kan till och med se att de går in hemifrån och läser och återkopplar till sina kompisar.

Det har även gett möjlighet för elever med dyslexi eller andra funktions-nedsättningar att delta genom kompensatoriska stöd som talsyntes och stavningshjälp.

  • Rikard

    Min dotter går på en skola som tillämpar den metodiken och den fungerar verkligen väldigt bra. Det har dock inget med plattorn att göra. Det hade gått att göra på vilken laptop som helst med rätt mjukvara.

    Däremot så blir det nog absolut smidigast i klassrummet med iPads snarare än något annat.