Nyheter

15 bilder på nya Samsung Galaxy S5

Upp­dat­er­at 20:20: Nu är den offi­ciellt lanser­ad med bety­dligt bät­tre bilder.

Galaxy S5 kom­mer antagli­gen att pre­sen­teras på Sam­sungs presskon­fer­ens i kväll klock­an 20.00. Det hin­drar dock inte det värld­som­spän­nande nätver­ket Inter­net att sab­ba före­tagets överraskning.

Här ser vi 15 bilder som till 99,9 pro­cent är Sam­sung Galaxy S5 i all sin glans.

Skall vi vara ärli­ga är det inte jättestor skill­nad mot föregående mod­ell utseen­demäs­sigt men den lär vara större och får vi lita på skär­m­dumpar­na finns det en fin­gersen­sor gömd där någonstans.

Mis­sa inte vår rap­por­ter­ing från Sam­sungs presskon­fer­ens med start 20.00 ikväll.

[source: http://techcrunch.com/2014/02/24/the-samsung-galaxy-s5-leaks-in-a-big-batch-of-new-photos-ahead-of-official-announcement/ “Techcrunch”]

[related]Mer om Sam­sung Galaxy S5[/related]

[dis­play-posts tag=“Galaxy-S5” exclude=“88988” offset=“0” image_size=“thumbnail” order_by=“date” order=“DESC” posts_per_page=“5”]

Kommentarer