Nyheter

22 steg för att få sitt program på AppStore

I 22 steg beskriv­er en utveck­lare sin frus­tra­tion att få upp sitt pro­gram på App­Store. Känns som att Apples använ­darvän­lighet för slutkun­den inte rik­tigt appliceras på de stackare som förs­er oss med pro­gram. 

Och ser vi till artikelns kom­mentar­er så verkar Apples tillvä­gagångssätt vara rel­a­tivt smidigt jäm­fört med andras. Scary.

Kommentarer