Sponsrat inlägg

3 bra saker du kan göra med Thunderbolt 3

Använder du Thunderbolt 3?
Hela detta inlägg är en annons för Intel

Thun­der­bolt 3 är inte bara en smidigt sätt att anslu­ta sak­er till datorn det är ock­så ett kraft­fullt gränss­nitt. One cable to rule them all!

Det råder ingen tvekan om att Thun­der­bolt 3 är ett kraft­fullt gränss­nitt med en teo­retisk max­i­mal band­bredd på 40 Gpbs var­av 8 Gbps är reserver­ad för video. Det ger dig, teo­retiskt möj­lighet att över­föra fil­er i över 4 GB per sekund och/eller anslu­ta rik­tigt högup­plös­ta skär­mar, allt via en och sam­ma kabel.

Tack vare den höga band­bred­den hos Thun­der­bolt 3 möjlig­görs använd­ning­som­rå­den som vi annars bara kun­nat dröm­ma om. Här är några använd­ning­som­rå­den som gjorts möjligt tack vare Thun­der­bolt 3.

Allt via en kabel

En av de kanske störs­ta förde­lar­na med Thun­der­bolt 3 ur ett pro­duk­tivitetsper­spek­tiv är onek­li­gen “One cable dock­ing”. Mån­ga mod­er­na och mer påkostade skär­mar har stöd för Thun­der­bolt 3 och är utrustade med eth­er­net samt fler­talet USB-portar.

Det gör att du kan anslu­ta tex. tan­gent­bord, mus och andra till­be­hör direkt till skär­men. Anslut sedan endast en Thun­der­bolt-kabel till din lap­top och du får inte bara en utökad skärmy­ta utan ock­så anslut­ning till alla dina till­be­hör samt laddning av din lap­top. Allt via en kabel.

Spela krävande spel med externt grafikkort

När du kom­mer hem från job­bet kan du fak­tiskt använ­da din lap­top för att spela dina favorit­spel. Anslut ett externt grafikko­rt och du kan för­vand­la din tun­na lap­top till en rik­tigt potent gam­ingda­tor. Thun­der­bolt 3 har inga prob­lem att hantera infor­ma­tio­nen från exter­na grafikko­rt som idag använ­der PCIe 3.0 x16 band­bred­den på upp till 32 GB per sekund.

Vis­ste du att… Alla lap­tops som ingår i Intels inno­va­tions pro­gram Athena har stöd för både Thun­der­bolt 3 och Wi-Fi 6 . Hur vet du att en lap­top har Athena certifierats?

Intels märkn­ing ”Utveck­lad för mobil pre­stan­da” vis­ar att datorn i frå­ga har en tionde gen­er­a­tio­nens proces­sor från Intel och är Athena-cer­ti­fier­ad. Athena-cer­ti­fier­ade dator­er med den elfte gen­er­a­tio­nen proces­sor­er kom­mer kallas Evo och förvän­tas dyka upp på mark­naden senare i år/ tidigt näs­ta år.

Håll utkik efter den­na märknin­gen på bär­bara dator­er för att vara säk­er på att du vet var du får när du köper laptop.

Blixtsnabb extern lagring

Band­bred­den som finns till­gäng­lig via Thun­der­bolt 3 öpp­nar även upp för läs- och skrivhastigheter på över 2 GB per sekund. Smått galet men guld värt för dig som vill ta snabb back­up av dina sto­ra fil­er och pro­jekt ute på språng.

Thun­der­bolt 3 för exter­na hård­diskar ger blixtsnab­ba läs- och skrivhastigheter.

Använ­der du Thun­der­bolt 3 idag och i så fall till vad? Om inte, hur skulle du använ­da Thun­der­bolt 3 i din lap­top om du hade möjligheten?

Är du intresser­ad av att veta mer om lap­tops med Thun­der­bolt 3? Här är några bär­bara dator­er som är Athena-cer­ti­fier­ade och använ­der Intels tionde eller elfte gen­er­a­tion av proces­sor­er med stöd för Thun­der­bolt 3.

Dell Acer Sam­sung Asus MSI
XPS 13 Swift 3 Galaxy Book Ion (2‑in‑1) Zen­book Flip S (2‑in‑1) Pres­tige 14

Kommentarer