Nyheter

9 minuter av Manifest — Lost-luktande tv-serie från NBC

NBC kom­mer med en ny tv-serie vid namn Man­i­fest. Serien hand­lar om ett fly­g­plan som spår­löst försvin­ner i 5 år, men sedan lan­dar som om inget har hänt. Ovan kan ni se 9 minut­er ifrån seriens start, där man får rejäla Lost-vib­bar (vilket enligt under­teck­nad är en stor kom­pli­mang). Dock är det tyvärr inte Damon Lin­de­lof som skriv­it den­na serie, men däre­mot är Robert Zemeck­is pro­du­cent för serien. Zemeck­is är just såk­lart mest känd för att lig­ga bakom Till­ba­ka till framti­den-filmer­na samt For­rest Gump & Cast Away.

Man­i­fest kom­mer sän­das här i Sverige via HBO Nordic och har pre­miär 25 sep­tem­ber.

 

via Moviezine

Kommentarer