Smarta Hem

Acer presenterar smart högtalare

Halo har inbyggd Google Assistent och belysning

Acer har pre­cis pre­sen­ter­at en ny smart hög­ta­lare vid namn Halo. Vid förs­ta anblick ser den ut som en mikro­fon­strumpa men det är nog ett övergående intryck.

Acer Halo har 360° ljud och inbyg­gd Google Assis­tent för att hantera dina frå­gor, fun­deringar och musik. Bonus är att hög­ta­laren även kom­mer med stöd för DTS Sound vilket säk­ert för­bät­trar ljudbilden.

Acer Halo LED

Ner­till på hög­ta­laren finns inbyg­gd belysning som ska­par stämn­ing till musik­stun­den. Upp­till på hög­ta­laren finns även inbyg­g­da LED-lam­por som kan visa upp sym­bol­er och andra tecken.

Acer Halo Clock

Acer Halo vän­tas släp­pas till försäljn­ing under förs­ta kvar­talet 2021. I nuläget finns inga när­mare speci­fika­tion­er men priset förvän­tas lan­da på $109.

Acer Halo Speaker

Blir det ett köp tro?

Käl­la: Acer

Kommentarer