Ljud & Bild

Adobe presenterar en ny app för att rita och måla

Kladdigt

Adobe stod på scen hos Apple och pre­sen­ter­ade deras kom­mande Pho­to­shop app för iPad, appen skulle kom­ma senare under 2019. Än är vi inte där men Adobe gick i dag ut och visade upp en annan app som de kallar Adobe Fres­co..

Fres­co är en app för att måla och rita. Till­sam­mans med iPaden så ska vi kun­na få en helt ny upplevelse när det kom­mer till hur levande fär­gen beter sig i appen.

Adobe själ­va beskriv­er det så här:

The result is Live Brush­es, which use the arti­fi­cial intel­li­gence of Adobe Sen­sei to recre­ate the behav­ior of oils and water­col­ors in an amaz­ing­ly life­like way. When you paint with a water­col­or Live Brush, you’ll see the col­or bloom into adja­cent areas of the paper. Use red and yel­low next to each oth­er and they’ll nat­u­ral­ly blend into orange at the bor­der. You can even recre­ate paint­ing with water to dilute some col­ors and encour­age tints to mix.

With an oil Live Brush, you can slather on a thick coat of paint and see the ridges and brush strokes that give the paint­ing dimen­sion. And you can mix dif­fer­ent oil col­ors togeth­er to cre­ate a var­ied swirl of col­or that no dig­i­tal col­or wheel could ever pro­vide.

Enligt Adobe kom­mer alla de som har rätt hård­vara kun­na få rita i Fres­co gratis. Vad det­ta ska bety­der med till­gång till alla funk­tion­er vet vi inte än. Men det kan ju tänkas att de med Adobes Cre­ative Cloud kom­mer få till­gång till än fler funk­tion­er.

När Fres­co kom­mer att lanseras är ännu inte klart men vi kan hop­pas att det kom­mer kom­ma snart till­sam­mans med en lanser­ing av Pho­to­shop.

Via: Mac­Sto­ries

Käl­la: Adobe 

Kommentarer