Nyheter

Airbnb satsar på reseprogram

TV FOR YOU YOU and YOU, TV for EVERYONE! Look under your seat!

I en värld där plöt­sligt alla vill göra tv-pro­gram är AirBNB inget undan­tag. Först ur är serien Home som har pre­miär på Apples kom­mande stream­ingtjänst.

Syf­tar är att vi skall resa mer. Så klart. Något som Airbnb har intresse av då verk­samheten består att hjäl­pa folk förmed­la sina lägen­heter till tur­is­ter.

Innehål­let som man antagli­gen kom­mer lev­er­era är mini-serier och doku­men­tär­er om resor i allmän­het och Airbnb-hem i syn­ner­het.

Via Reuters.

Kommentarer