Nyheter

Airfoil 5 får stöd för Chromecast

Rouge Amoe­ba som utveck­lar Air­foil har släppt en välkom­men nyhet för de som använ­der Chrome­cast-enheter för att ta emot ljud till sina hög­ta­lare. De job­bar näm­li­gen på att stöd­ja dessa enheter. Utveck­lin­gen star­tade i slutet av åren men är ännu inte i hamn.

We’ve got the basic ground­work laid, but there’s still a lot more to do. We need to sort out all the intri­ca­cies of a new pro­to­col, inte­grate it with Airfoil’s exist­ing user inter­face, and make it robust enough to ship out.

När stödet för Chrome­cast väl släpps kom­mer det vara som en kost­nads­fri upp­da­ter­ing till Air­Foil 5 som kom i slutet av för­ra månaden med stöd för både Air­Play och Blue­tooth.

Läs mer på Rouge Amoe­ba Blog.

Läs alla våra tidi­gare inlägg om Air­foil.

[source: http://weblog.rogueamoeba.com/2016/03/01/airfoil-and-chromecast-devices/ “Rouge Amoe­ba”]

Kommentarer