Apple

AirPower, AirPods 2 och nya iPads ryktas lanseras 29 mars

Dags för event?

Den grekiska tech­si­dan iPhone­Hel­las påstår att Apple kom­mer lansera Air­Pow­er, Air­Pods 2 och nya iPad-mod­eller den 29 mars.

Sidan påstår sig ha fått infor­ma­tio­nen från en pål­itlig käl­la som arbe­tar i pro­duk­tion­sledet i Kina och förhands­bokningar­na kom­mer att dra igång freda­gen den 22 mars och de förs­ta enheter­na ska lan­da i kun­der­nas hän­der den 29 mars.

iPhone­Hel­las har enligt Macru­mors lev­er­erat ryk­ten sedan tidi­gare som har stämt men självk­lart är det ingen garan­ti för att de har rätt den­na gång. Så om vi äntli­gen får se den mytom­spun­na Air­Pow­er, ett Air­Pods-case med Qi-laddning och lite nya iPad-mod­eller åter­står att se.

Via Macru­mors

Kommentarer