Nyheter

Allra sista säsongen av House of Cards kommer i november

All­ra sista säsongen av Net­flix’s suc­cé House of Cards kom­mer släp­pas 2 novem­ber.

Säsongen ser, av pro­mo­bilden att döma, ut att hand­la helt och hål­let om Robin Wrights karak­tär Clair Under­wood. Det­ta efter att Net­flix har avbru­tit allt samar­bete med Kevin Spacey.

Net­flix kom­mer troligtvis släp­pa hela säsongen i ett nafs, pre­cis som tidi­gare.

Kommentarer