Apple

Alogic-docka kopplar fler skärmar till bärbara Apple Silicon-datorer

Många skärmar blir det

En av de min­dre trevli­ga nyheter­na med de nya dator­erna från Apple med M1-chip­pet är att de bara klarar av att dri­va en skärm.

Bort­sett från MacMi­ni så kan M1-dator­erna bara dri­va en skärm, vilket är Mac­Book Pro och Air. Men givetvis finns det lös­ningar, Alog­ic släp­per nu dock­sta­tion som hjälper dig med det­ta. Den kan dri­va en skärm via USB‑C/Thunderbolt och ytterli­gare två skär­mar via en HDMI och två Displayportar.

Alog­ics Triple Dis­play Hybrid Dock lev­er­erar ock­så Pow­er Deliv­ery-laddning på 80 watt och med Dis­playlink där en stor del av bild­be­han­dlin­gen görs direkt i hubben.

Portar

  • USB‑A (USB 2.0) x 2
  • USB‑A (USB 3.0 — 5 Gbit / 625 Mb/s) x 2
  • USB‑C x 1 (USB 3.0 — 5 Gbit / 625 Mb/s)
  • HDMI x 1
  • Dis­play­Port x 2
  • Giga­bit Eth­er­net x 1

Upplösning

En skärm — DP 1: [email protected],
Två skär­mar — DP 2: [email protected], HDMI: [email protected]
Tre skär­mar — DP 1: [email protected], DP 2: [email protected], HDMI: [email protected]

Alog­ics Triple Dis­play Hybrid Dock har en rek­om­mender­ad pris­lapp på 4 299 kro­nor. Funk­tio­nen för flera skär­mar kom­mer även i två andra dock­sta­tion­er Uni­ver­sal Twin HD och ALOGIC USB‑C /USB 3.0 Dual Dis­play Full HD.

Uni­ver­sal Twin HD som kan dri­va två skär­mar men sak­nar Pow­er Deliv­ery 1 899 kr,  ALOGIC USB‑C och USB 3.0 Dual Dis­play Full HD med 85W Pow­er Deliv­ery  3 199 kr.

Läs mer om dessa på alogic.se där du ock­så hit­tar återförsäljare.

Via: Alog­ic Pressmed­de­lande.

Kommentarer