Spel

Amazon ger sig in i spelbranschen med tjänsten Luna

Lurar Apple med webbaserad speltjänst?

Ama­zon har visat upp sin nya molnspeltjänst Luna som kom­mer till Mac, iPhone och iPad.

Den web­baser­ade speltjän­sten strea­mar spelet till använ­daren i H.265 och tar endast emot kon­trol­lens inmat­ning till­ba­ka. På sam­ma sätt som Microsoft xCloud funger­ar. Högs­ta upplös­ning blir 4K i 60 bilder i sekun­den och prenu­mer­an­ter kom­mer få till­gång till tjän­sten i två enheter.

Över 100 spel ska finnas till­gäng­li­ga vid release och Ama­zon har ett samar­bete med Ubisoft som utlo­var att deras bäs­ta spel kom­mer finnas vid lanserin­gen och att nya spel kom­mer till tjän­sten i max­i­mal kval­ité. Om Ubisoft-tjän­sten kos­ta något extra framgår inte men Twitch ingår i prenu­mer­a­tio­nen på 5.99 dol­lar i månaden för den som ber om tidig till­gång.

Det kom­mer ock­så en hand­kon­troll avsedd för ändamålet. Luna Con­troller får en pris­lapp på 50 dol­lar, har Alexa inbyg­gt och ansluter direkt till tjän­sten via Wi-Fi. Men det går ock­så spela med kon­troller från Xbox och Playsta­tion samt mus och tan­gent­bord.

Apple har tidi­gare för­b­ju­dit Microsoft och Google att lansera deras speltjän­ster till iOS, sto­ra skill­naden här är att tjän­sten inte kräver någon ned­lad­dad app utan styrs direkt via web­bläsaren. För att spela på Mac krävs macOS 10.13 eller senare och på iPhone och iPad är det iOS 14 och iPa­dOS 14 som gäller. Tjän­sten lanseras först i USA, om och när vi får tes­ta Luna åter­står att se.

Via: Apple insid­er.

Kommentarer