Android

Android 10 ute, men bara för Pixel

No Android 10 for you
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Proshop

Enligt the Verge har äntli­gen Android 10 bör­jat rul­las ut. Men än så länge är det enbart Pix­el­tele­fon­er­na som fått upp­da­terin­gen. Google med­de­lar att de “samar­be­tar med ett antal part­ners för att släp­pa eller upp­gradera enheter till Android 10 under året” Att Google till en bör­jan enbart släp­per det till sina egna Pix­el­tele­fon­er är föga tröst för oss i Sverige då Google inte säl­jer de tele­fon­er­na här. Med Android 10 kom­mer det nya funk­tion­er så som Fokus­läge, dark mode, föräl­drakon­troll, Simul­tan­textning (textning av video i realtid), nya svepgester, nya inställ­ningar för för­bät­trade integritetsin­ställ­ningar och myck­et mer.

Är du sug­en på en Pix­el­tele­fon så går de att bestäl­la från ProShop med sam­ma sven­s­ka garantier som du är van vid i Sverige

Käl­la: The Verge 

Via: omni

Kommentarer