Film & TV

Animerad Jurassic Park-serie till Netflix

Lär sluta i köttätarkaoz även där

Juras­sic World: Camp Cre­ta­ceous hand­lar om ett gäng ung­do­mar som besök­er Isla Nublar och inte helt ovän­tat blir det lite av ett knasigt även­tyr även i den­na serie.

Så myck­et mer vet vi inte om serien som släpps 2020 och har sam­ma pro­du­cent som She-Ra and the Princess­es of Pow­er.

Bakom står Dream­Works Ani­ma­tion. Redan på 90-talet var det tänkt att det skulle kom­ma en ani­mer­ad serie baser­at på orig­i­nal­fil­men från 1993. Men Steven Speil­berg sägs inte ens ha brytt sig om att tit­ta på trail­ern för den på rund av att han var så trött på kom­mer­sialis­erin­gen runt fil­men och ville få ett avs­lut.

Trail­ern nedan består av några sekun­der från nya serien och resten från de senaste spelfilmer­na.

Reklam: Pro­va ViaPlay Film & TV gratis i 2 veck­or.

Kommentarer