Vill du nå ut till 135 000 teknikambassadörer?

Som från ingen­stans dök Teknikveck­an upp på det sven­s­ka medieland­skapet under 2019 och nu är det svårt som sven­sk kon­sument att föl­ja vad som hän­der inom kon­sument­teknik utan att vi dyk­er upp i både text, ljud och video.

Snabbt har vi etabler­at oss som den störs­ta och mest ton­gi­vande YouTube-kanalen inom seg­mentet sam­tidigt som vi lockar flest teknikin­tresser­ade till vår podd var­je vec­ka. Däremel­lan umgås vi med våra läsare här på Teknikveckan.com och det mod­er­na sociala medi­er-inspir­erade forumet Bub­blan. Våra läsare och lyssnare är tidi­ga adop­tör­er som hela tiden sök­er nya lös­ningar där Teknikveck­an funger­ar som en länk mel­lan pro­du­cent och användare.

För våra besökare är automa­tis­er­ing och smartare process­er, så väl som använ­darvän­li­ga och stil­ful­la lös­ningar, en dri­vkraft. Oavsett om det rör sig om flö­den på arbet­splat­sen eller tän­da lam­por­na där hemma.

Utöver Teknikveck­an så dri­ver vi även 99mac — ett ren­od­lat vat­ten­hål för alla som vill läsa det senaste om Apple och deras pro­duk­ter och diskutera det med likasinnade.

För att sam­man­fat­ta: Teknikveck­an är Sveriges enda flerkanal­slös­ning som inter­ager­ar med beslutsfattare inom teknik, både i hem­met och på arbet­splat­sen och erb­jud­er dig som lös­ningar där Teknikveck­an funger­ar som en mod­ern länk mel­lan pro­du­cent och runt 135 000 användare.

Är du intresser­ad av att annon­sera på våra plat­tfor­mar? Kon­tak­ta oss för mer infor­ma­tion. (OBS, Vi erb­jud­er inte do-fol­low-länkar)