Apple

Apple är Apple och släpper mycket dyr powerbank

107 kr per Wh
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Mophie

När Apple släp­per sitt exter­na MagSafe-baser­ade bat­teri till alla iPhone 12-mod­eller så är det ingen bil­lig historia.

Med pro­duk­ten “Extern MagSafe-bat­teri” släp­per Apple ett externt bat­teri som genom MagSafe-mag­neten sätts fast på bak­si­dan. Priset lan­dar på 1 195 kro­nor vilket kan tyckas vara en smu­la saftigt för en power­bank. Men det beror förstås på hur mån­ga wat­tim­mar den kan lev­er­era till din iPhone 12.

Apple Magsafebatteri

Det är inget som Apple stolt­ser­ar med på pro­duk­t­si­dan, det nämns fak­tiskt inte alls, men genom att försto­ra upp ena pro­duk­t­bilden kan vi se att den innehåller 11,13 Wh. En iPhone 12 har ett bat­teri på 10,4 Wh.

Det ger 107 kr per Wh, att jäm­föra med exem­pelvis Snap+ juice pack mini på 18,5 Wh från Mophie för 499 kro­nor eller 27 kr per Wh.

Varför skriver vi Wh i stället för mAh?

I de fles­ta fall används mAh som står för mil­liampere­timme inom kon­sument­teknik. Inom bil­världen mäts dock bat­terier­na i Wh som står för wat­tim­mar. Gär­na med ett kilo fram­för så det blir kWh (kilo­wat­tim­mar), annars kom­mer vi inte långt.

Det­ta för att mil­liampere­timme (mAh) kan vara lite van­skligt. Det märks tydlig i Apples senaste bat­teri. Det är näm­li­gen på 1 460 mAh och 11,13 Wh. En iPhone 12 å sin sida har 2 815 mAh. Vän av ord­ning skulle häv­da att det är tokigt att släp­pa ett bat­teri som inte bara har en hög kost­nad utan även en myck­et låg kapacitet. Men tit­tar vi på wat­tim­mar i stäl­let är det allt­så 11,13 Wh vilket helt plöt­sligt är högre kapacitet än iPhone 12.

Det­ta då Apple använ­der två bat­teri­celler i stäl­let för en. För att räk­na ut watim­mar räk­nar vi näm­li­gen (mAh)*(V)/1000 = (Wh). Lithi­um­bat­terier har runt 3,7 volt per cell.

Se också när Macradion testar lite billigare MagSafe-tillbehör

Kommentarer