Nyheter

Apple är återigen världens högst värderade företag

1,8 biljoner dollar motsvarande 16 biljoner kronor

Efter freda­gens uppgång på börsen med hela 10% är nu Apple världens högst värder­ade före­tag igen.

För­ra veck­an gick Apple ut med sin lyck­ade kvar­tal­srap­port och att de beslu­tat att split­ta sin aktie på 4 nu när den passer­at 400 dol­lar, för att låta fler ta del av kakan. Vilket resul­ter­ade i ytterli­gare en kraftig ökn­ing. Så det ser ut som att Apple ska klara den tidi­gare krisen.

Före­taget som tidi­gare petade ned Apple från top­pen är det saud­iska olje­bo­laget Sau­di Aram­cos som värder­ats till 1,7 biljon­er dol­lar. Men när börsen stängde i fredags var apple värder­ade till drygt 1,8 biljon­er dol­lar.

Via: Feber.

Kommentarer