Apple

Apple Arcade fritt i tre månader med ditt nästa Apple-köp

Apple lockar in användare i fler tjänster

Apple ändrar för­månser­b­ju­dan­det vi får när vi köper en ny Apple-pro­dukt.

För­ra året fick vi ett helt år av Apples stream­ingtjänst Apple TV+ med köp av en ny pro­dukt, nu sänks det till tre månad­er men vi får både Apple TV+ och Apple Arcade fritt i tre månad­er med vårt näs­ta köp. Rabat­tko­den som reg­istr­eras på din enhet kan endast använ­das en gång och har vi redan för­brukat vårt år med Apple TV+ så kan vi inte få nya gratismå­nad­er av tjän­sten. Vi kan trös­ta oss med att Apple har för­längt det fria året som skulle löpa ut i novem­ber, till feb­ru­ari näs­ta år.

Erb­ju­dan­det bör­jar gäl­la 22 okto­ber vid köp av iPhone, iPad, Mac, Apple TV och iPod touch. Senare i år kom­mer ock­så tjän­sten Apple One där vi får Apple TV+, Apple Music och iCloud-lagring till ett för­mån­ligt pris.

Vilka Appletjänster använder ni idag?

Via: 9to5mac.

Kommentarer