Apple

Apple dammar av och finputsar Texas Hold’em

Nostalgi!

I sep­tem­ber 2006 lanser­ade Apple sitt egna spel Texas Hold’em till iPod och när App Store lanser­ades den 11 juli 2008 hit­tade spelet även dit.

Sen valde Apple att ta bort spelet i novem­ber 2011 och nu i sam­band med att Apple firar App Stores 10-årsju­bileum har det kom­mit till­ba­ka i mod­ern tapp­n­ing. Spelet är helt kost­nads­fritt och det går att spela offline mot 24 real­is­tiska mot­stån­dare eller mul­ti­play­er mot upp till 8 spelare.

Som spelare kom­mer du få spela på oli­ka platser så som Las Vegas, Paris och Macau och för att kun­na spela det krävs en iPhone eller iPod Touch med iOS 12. För att lad­da ned spelet kan ni klic­ka er vidare här.

Kommentarer