Apple

Apple håller event

13 oktober

Apple har nu skick­at ut inbju­dan till det efter­läng­tade iPhone even­tet.

Det blir den 13 okto­ber som Apple kom­mer hål­la sin Keynote för att förhopp­n­ingsvis visa upp nya iPhone mod­eller.

Senaste ryk­te­na som cirkuler­at är att det även kan kom­ma att visas upp ett par större hör­lu­rar, en laddningsplat­ta och AirTags (enheter som ska gå att fäs­ta på sak­er för att lättare kun­na hit­ta dem).

I inbju­dan fanns det även lite godis i form av det går att kol­la på inbju­dan i AR

Käl­la: Apple

Teknikveck­an kör som van­ligt live kom­menter­ing till even­tet som även går att avlyssna i efter­hand

Här går det att lyssna på pod­den från even­tet när apple lanser­ade Apple Watch S6 och senaste iPad.

 

 

Kommentarer