Apple

Apple har släppt datum för WWDC 21

Virtuellt är grejen

Apple har idag pre­sen­ter­at datumet för WWDC,

Det blir 7 juni som utveck­larkon­fer­ensen går av stapeln. Även det­ta året så kom­mer WWDC ske digitalt.

Vi kan förvän­ta oss iOS 15, macOS 12 och watchOS 8.

för­ra årets WWDC drog 22 miljon­er tittare och Apple fick ihop hela 72 tim­mars utbild­nings­ma­te­r­i­al för utvecklare.

Apple

Kommentarer