Nyheter

Apple kommer inte sända sitt kommande event live

 

Den 27:e mars ska Apple ha ett event i Chica­go med fokus på utbild­ning i skolan. Senast Apple höll ett lik­nande event med fokus på utbild­ning var 2012, men tyvärr har dom valt att inte sän­da det­ta live för allmän­heten.

Däre­mot med­de­lar Apple att en video kom­mer att lad­das upp när even­tet är slut. Som vi har rap­porter­at tidi­gare så verkar en ny bil­li­gare iPad kom­ma inom kort och det ska bli spän­nande att se om den­na kom­mer visas upp nu den 27:e.

 

Du mis­sar väl inte att föl­ja vår egen YouTube-kanal?

 

 

 

Kommentarer