Smarta Hem

Apple lägger till två nya kategorier till HomeKit

I och med släppet av iOS 14 upptäcktes ikoner för set-topboxar och strömmande stickor

Till­sam­mans med den slut­li­ga releasen av iOS 14 upp­täck­tes två nya kat­e­gori­er av pro­duk­ter i Home­K­it; en för set top boxar för TV samt en för ström­mande TV stick­or (eller vad vi nu väl­jer att kalla det på sven­s­ka). Det rör sig om två nya ikon­er vilket kan tyda på att nya pro­duk­ter kom­mer att dyka upp under hösten.

Apple själ­va har inte kom­menter­at det hela och inga tillverkare har läckt någon infor­ma­tion om att de har några pro­duk­ter för respek­tive kat­e­gori på gång. Kan det vara så att det finns en plan för att låta Home­K­it dyka upp på tred­jepart­spro­duk­ter utan­för Apple TV?

Vad tror ni det kan bli av det­ta?

Käl­la: Apple Insid­er

Kommentarer