Apple

Apple låter dig nu hitta fler produkter i Hitta-appen

Tredjepart får ta del av tekniken

Apple öpp­nar nu upp för tred­jepart att använ­da sig av Hit­ta-appen så att vi kan hit­ta fler prylar.

Tjän­sten Find My eller Hit­ta som den het­er här i Sverige är appen som låter oss se var våra Apple-pro­duk­ter befinner sig. Allt från mobil­tele­fo­nen, dator och hör­lu­rar men ock­så våra vän­ner eller famil­jemedlem­mar kan spåras. Nu öpp­nar Apple upp tjän­sten för tred­jepart­stil­lverkare och först ut att anslu­ta sig är Belkin med hör­lu­rar, Chipo­lo med spårn­ings­brick­or och Van­Moof med sina cyklar.

Find My Net­work Acces­so­ry Pro­gram­met är en del av Made for iPhone där märkningar av pro­duk­ter ska ge använ­daren tryg­ghet i att Apple god­känt pro­duk­ten och nu blir även Works with Apple Find My ännu en kvalitetsstäm­pel för att pro­duk­ten har god­känts av Apple.

Apple kan nu förse andra tillverkare med deras Ultra Wide­band-teknik genom U1-chip­pet som ger oss en pre­cis spårn­ing av våra pro­duk­ter. Med chip­pet och märknin­gen på kar­ton­gen så kan vi läg­ga till pro­duk­ten i fliken Items i Hit­ta-appen och letandet efter våra kära pry­lar ska gå smärtfritt.

Den­na funk­tion har det ryk­tats myck­et kring och de fles­ta har sett det som ett teck­en på att Apples spårn­ings­bric­ka AirTags är på ingång. Förhopp­n­ingsvis utes­luter inte det ena det andra.

Via: Apple.

Kommentarer