Android

Apple Music får Chromecast-stöd

På Android

Apple Music, som är en av de få Android-appar från Apple, får nu stöd för Chrome­cast. Lite av en självk­larhet för en Android-app skall sägas.

Det är i betaver­sio­nen som vi ser det men det bety­der att vi snart får det i den skarpa ver­sio­nen. Utöver Chrome­cast kan vi använ­da Apple Music för att lyssna på radio från Iheartra­dio, Tunein och Radio.com.

Via Swe­droid.

Kommentarer