Apple

Apple Music når 60 miljoner användare

Cry me a River

Eddy Cue gick idag ut och berät­tade i en inter­vju med en fran­sk nyhetssi­da, Numera­ma att Apple Music nu nått ytterli­gare tio miljon­er använ­dare och totalt lan­dar på 60 miljon­er använ­dare. Apple verkar gå ut och med­dela var­je gång de når tio miljon­er nya använ­dare och med 60 miljon­er använ­dare så är de nu mer än halvvägs ikapp deras sven­s­ka konkur­renter Spo­ti­fy som har 100 miljon­er prenu­mer­an­ter.

Via:Techcrunch

Kommentarer