Apple

Apple planerar nya MacBook Pro med MagSafe

14- och 16-tum med M1 processor

Nu kom­mer det nya ryk­ten från Mark Gur­man på Bloomberg som ofta har bra källor.

Enligt hon­om job­bar Apple på två nya ver­sion­er av Mac­Book Pro, en 14-tum och en 16-tum. Desig­nen kom­mer var lik­nande men med för­bät­trad skärm, ljusstarkare och högre kon­trast. Självk­lart med den nya M1-proces­sorn fast fler kärnor. Men det som får mån­ga att lyf­ta på ögonbry­nen är att Apple verkar intro­duc­era MagSafe igen på sina lap­tops. Lad­d­k­a­beln som dök upp 2006 gjorde att datorn  inte flög i gol­vet om man råkade snub­bla på den. Enligt ryk­ter­na skall den nya ver­sio­nen även göra så att datorn lad­das snab­bare. Apple uppges ock­så ha pro­to­typer där Touch Bar har tag­its bort från dom nya mod­eller­na, något som mån­ga säk­ert skulle upp­skat­ta. Någon gång i mit­ten av året tros dessa mod­eller se allmän­hetens ljus.

Via: Bloomberg

Kommentarer