Apple

Apple ryktas presentera nytt tangentbord till sina bärbara datorer 2020

The butterfly effect?

Apples but­ter­fly-tan­gent­bord är en fröjd att vila ögo­nen på men prob­le­men med det slim­made tan­gent­bor­det har var­it mån­ga.

Den erfarne Apple-ana­lytik­ern Ming-Chi Kuo som mån­ga gånger har haft rätt (men även fel) påstår nu att han har pål­itli­ga käl­lor som säger att Apple kom­mer att ta bort sitt but­ter­fly-tan­gent­bord i sina kom­mande bär­bara dator­er.

Istäl­let så kom­mer ett helt nytt tan­gent­bord att intro­duc­eras i den nya Mac­Book Pro och Air-mod­ellen som ryk­tas lanseras under 2020. Tan­gen­ter­na på det nya tan­gent­bor­det påstås vara förstärk­ta med glas­fiber och ska ha en helt ny kon­struk­tion som ska lösa alla tidi­gare prob­lem.

Via The Verge

Kommentarer