Nyheter

Apple säljer upplåsta iPhones i Hong Kong för att nå Kina

Det­ta är John Gru­bers teori.

Det blir ett MacRa­dion-avs­nitt den här veck­an men det är ofat­tbart förse­n­at på grund av sjuk­dom. Även vi Mace­van­ge­lis­ter kan uppen­barli­gen drab­bas av influ­en­sa vilket för mig är extra tråkigt då det var jag som blev sjuk.

Kommentarer