Apple

Apple sammanfattar dagarna på WWDC

Fyra

Apple har på sitt YouTube-kon­to delat med sig av sam­man­fat­tningar­na från dagar­na på WWDC. Idag är det den femte dagen av utveck­larkon­fer­ensen och i slutet av sam­man­fat­tnin­gen får vi en liten glimt av vad vi kan förvän­ta oss.

Kommentarer