Apple

Apple släpper flätad kabel

THUNDERBOLT

Senaste tiden så har det gått ryk­ten om att Apple ska kom­ma att släp­pa en flä­tad kabel till iPhone mod­ellen 2020.

Utan när­mare speci­fika­tion så släppte Apple en sådan kabel igår. Men inte till iPhone utan till alla sina andra enheter som istäl­let använ­der sig av Thun­der­bolt pro­tokol­let via USB‑C.

Kabeln som Apple släppt är en flä­tad Thun­der­bolt 3 kabel på 2 meter. Kabeln är aktiv vilket innebär att det går att skyf­fla data upp till 40Gbit/s, lad­da upp till 100w och ge Dis­play­Port-vide­outsig­nal (HBR3).

Apple har sedan tidi­gare en Thun­der­bolt 3 kabel i gum­mi på 0,8 m som bara kostar 495. Det finns ingen annan kabel på mark­naden som har både läng­den på 2 meter och kraften som aktiv kabel + är flä­tad. Tidi­gare har de kablar som är akti­va var­it just runt 0,8 m och län­gre kablar har var­it pas­si­va. Med en pas­siv kabel kom­mer du enbart upp i 20Gbit/s och kom­mer inte kun­na skyf­fla 4K och 5K mate­r­i­al till skär­mar. Så det är tydligt att den här kabeln som enbart kom­mer i svart vän­der sig till oss som vill ha Apples nya XDR-skärm på mer än 0,8 meters avstånd.

Att ha en flä­tad kabel är att före­dra fram­för en i gum­mi som lättare trass­lar ihop sig.

Thunderbolt 3 apple

Specifikationer

  • Den stöder dataöver­föring i upp till 40 Gbit/s via Thun­der­bolt 3
  • dataöver­föring i upp till 10 Gbit/s via usb 3.1 Gen 2,
  • Dis­play­Port-vide­outsig­nal (HBR3) och laddning med upp till 100 W.
  • Använd kabeln till att anslu­ta en Mac med Thun­der­bolt 3 (usb‑c) till Thun­der­bolt 3‑enheter såsom Pro Dis­play XDR, dock­n­ingssta­tion­er och hård­diskar.

Kabeln går att bestäl­la hos Apple och kostar 1595 kr.

Apple

Kommentarer