Apple

Apple släpper uppdatering för Apple Watch

7.0.2

Mån­ga är som vi drag­its med bat­teribekym­mer efter senaste upp­da­teringar­na till Apple Watch.

Det­ta är Apples andra upp­da­ter­ing för att fixa bug­gar efter det att watchOS 7 släpptes. Upp­da­terin­gen går nu att lad­da ner genom Apple Watch appen på iPhone under Allmänt.

Enligt Apples infor­ma­tion om vad upp­da­terin­gen ska innehål­la så är det bug­gfix för att dels lösa ett prob­lem som kun­der leda till att bat­teri­et töms snab­bare och att Apple åtgär­dar ett prob­lem som förhin­drade en del använ­dare från att använ­da EKG-appen i region­er där appen stöds.

Apple watch

 

Kommentarer