Apple

Apple TV-appen uppdateras

Minimalt men det är ett steg i rätt riktning

Idag när vi gick in i Apple TV-appen var det inte bara ett nytt avs­nitt av det under­bara Cen­tral Park vi möttes av.

Vi märk­te ock­så att Apple valt att dela upp innehål­let lite mer. Nu har vi ikon­er för att visa innehål­let från Apple TV+, hyr och köp­film samt till­gäng­li­ga erb­ju­dan­den. Deras eget innehåll tar mer plats och fått fler rad­er vi kan nav­ig­era oss igenom.

Dessu­tom lig­ger månda­gens WWDC-keynote inlagd i appen så att vi kan läg­ga till den i vår ‘Näs­ta-lista’. I mobi­lap­pen har vi dessu­tom fått en ned­laddningsknapp i form av ett moln och en pil på Apples eget innehåll, som gör att avs­nit­tet eller fil­men vi lad­dar ner läg­gs till i vårt bib­liotek under fliken Häm­tat.

Käl­la: AppleTV+

Kommentarer