Apple

Apple TV med snabbare processor

Och Find my Remote under 2021

Enligt Bloomberg så kom­mer det under 2021 kom­ma en ny Apple TV med snab­bare proces­sor för att öka spelup­plevelsen på Apple TV.

Att det någon gång i framti­den kom­mer kom­ma en ny Apple TV med snab­bare proces­sor är ingen högoddsare då Apples senaste upp­da­ter­ing av Apple TV var med stöd för 4K 2017. Men det som stick­er ut i ryk­tet är att Apple TVn kom­mer ha en funk­tion som påmin­ner om “find my iPhone” men där vi istäl­let för tele­fo­nen kan hit­ta vår fjär­rkon­troll till AppleTVn.

Kanske är det så att fjär­rkon­trollen kom­mer att kun­na vibr­era och göra ljud men det kan ock­så vara inte­gr­erat med Apples kom­mande Airtags.

Via AppleIn­sid­er

Kommentarer