Nyheter

Apple TV rör på sig

Sajten TUAW (The Unof­fi­cial Apple Weblog) skrev under gårda­gen att de fått ett mejl från en åter­försäl­jare av Apples pro­duk­ter. Den­na per­son pås­tod att Apple sagt till dem att ploc­ka ner alla plan­sch­er med reklam och all lit­ter­atur om Apple TV, och att de sedan skulle förstöra allt innan den tret­tionde sep­tem­ber. Genast bör­jade det spekuleras kring huru­vi­da en ersättare till Apple TV kan vara på väg. 

 

Dock visade det sig att det helt enkelt kan vara licenser­na för bild­ma­te­ri­alet i lit­ter­a­turen och på plan­sch­er­na som tag­it slut. 

 

Men på sis­tone har det ryk­tats om en ny Apple-enhet, som just nu kallas “The Brick”. Det­ta tror mån­ga ska vara en slags hybrid mel­lan Mac Mini och Apple TV. Upp till bevis lär det bli senare i okto­ber då Apple påstås hål­la ännu ett “spe­cial event”. 

Kommentarer