Nyheter

Apple utser det bästa i App Store 2015

Apple har utsett de bäs­ta appar­na och spe­len i App Store under 2015. Efter debat­ter och argu­men­ta­tion är det­ta de som var­it mest visionära, nyska­pande och oemot­ståndli­ga. Uppde­lat i spel och appar för iPhone respek­tive iPad.

Appar / iPhone

 1. App of the Year: Periscope
 2. Run­ner-Up: Enlight
 3. Run­ner-Up: Robin­hood
 4. Most Inno­v­a­tive: Work­flow
 5. Best App on iPhone 6s: Insta­gram

Spel / iPhone

 1. Game of the Year: Lara Croft GO
 2. Run­ner-Up: Fall­out Shelter
 3. Run­ner-Up: Mr Jump
 4. Most Inno­v­a­tive: Dark Echo
 5. Best Game on iPhone 6s: Warham­mer 40,000

Appar / iPad

 1. App of the Year: The Robot Factory
 2. Run­ner-Up: HBO
 3. Run­ner-Up: Pat­tern­ing : Drum Machine
 4. Most Inno­v­a­tive: Liq­uid­Text PDF and Doc­u­ment Reader
 5. Best App on iPad Pro: uMake

Spel / iPad

 1. Game of the Year: Prune
 2. Run­ner-Up: Ray­man Adventures
 3. Run­ner-Up: Implo­sion — Nover Lose Hope
 4. Most Inno­v­a­tive: Her Sto­ry
 5. Best Game on iPad Pro: Zodi­ak: Orcan­non Odyssey

Kol­la in på App Store för län­gre lis­tor med appar och spel som är med i Best of 2015 men som inte nådde topplaceringarna.

Kommentarer