Apple

Apple visar AirPods Studio-ikon i iOS-kod

Påminner om det vi sett innan

Återi­gen har 9to5mac snokat i koden av iOS och i det­ta fall hit­tat spår av nya hör­lu­rar i 14.3 BETA.

Det har länge pratats och cirkuler­at ryk­ten om ett par kåpade hör­lu­rar från Apple med nam­net Air­Pods Stu­dio. De ryk­tade lurar­na ska lan­da i pre­mi­um­seg­mentet, ha exk­lu­siv design i met­all och sto­ra mju­ka kud­dar. De ska ock­så ha sen­sor­er som kän­ner av när de sit­ter på huvudet och pausa musiken om vi tar av dem eller hänger runt halsen.

Fyn­det i koden är en ikon på just dessa lurar med for­m­givn­ing som föl­jer ryk­ten och vad som påstås vara läck­ta bilder.

Via: 9to5mac.

Kommentarer