Apple

Apple visar kortfilm i vertikalt läge

Gör sig bäst på iPhone

Apple har lagt ut en kort­film i ver­tikalt läge fil­mad endast med iPhone 11 Pro.

I nio minut­er får vi föl­ja en stunt­mans sista till­bak­ablick i det sista ögonblick­et i livet sam­tidigt som han fall­er ner från ett höghus. Kort­fil­men är regis­ser­ad av Damien Chazell som ock­så gjort La la land och Whiplash. Utöver Chazell så är Linus Sand­gren och Shane Valenti­no med och gör fil­men.

Apple skrev kon­trakt med Chazell redan 2018 för att göra innehåll till Apple TV+ men det här är det förs­ta samar­betet som kom­mit ut ur det.

Till­sam­mans med kort­fil­men släp­per Apple även en film om hur det gått till att göra kort­fil­men. En så kallad bakom kulis­ser­na, där vi kan ta del av hur vid­vinkelob­jek­tivet i iPhone 11 Pro används för att få till de häfti­ga scener­na i fil­men.

Kommentarer