Nyheter

Apple VS Adobe förklarad med Infographics

Adobe VS Apple

Info­graph­ics har bliv­it allt mer pop­ulärt ute på The Inter­Web. Grafik­ern Enrique Ser­ra­no har ska­p­at en som förk­larar Apples och Adobes ver­bala krig angående Flash och iPhone OS. Vin­klin­gen är helt klart till fördel för Adobe men även de åsik­ter­na måste få kom­ma fram.

Se hela (via Max­i­mac)

Kommentarer