Apple

Apple Watch S3 dras med problem efter uppdatering

WatchOS 7

Flera använ­dare av Apples smar­ta kloc­ka Apple Watch beskriv­er prob­lem efter senaste upp­da­terin­gen.

Det gäller bestämt series 3 av Apple Watch som fått bekym­mer med plöt­sli­ga omstarter och att klock­o­r­na lås­er sig efter att använ­dare upp­dat­er­at till watchOS 7. watchOS 7.0 lanser­ade för bara någon vec­ka sedan efter att Apple hål­lit en dig­i­tal Keynote.

Det nya OSet från Apple skulle ge fler möj­ligheter till att göra urtavlor­na på klock­an mer anpass­nings­bara och bät­tre funk­tion­er gäl­lande häl­sa.

Apple har inte utta­lat sig om bekym­ret som drab­bat deras bil­li­gast instegs kloc­ka. Apple har dock släppt en upp­da­ter­ing, watchOS 7.0.1 men enligt 9to5mac så har den inte haft någon effekt på de bekym­mer Apple Watch Series 3 lid­er av. Så har du en kloc­ka som inte ännu upp­dat­er­ats så är det rek­om­mender­at i alla fall vän­ta till watchOS 7.1

Käl­la: 9to5mac

Kommentarer