Apple

Apple Watch SE — En mashup

Av klockor

Apple Watch SE är en bland­ning av Apple Watch S6, S5 och S4. Apple Watch SE har fått sam­ma sto­ra skärm som S6, S5 och S4, den har sam­ma proces­sor som S5, kom­pass, fallde­tek­ter­ing, inter­na­tionel­la nöd­sam­tal och Noice-appen men sak­nar EKG som kom med Apple Watch S4.

Apple_watch-SE-Aluminum-silver-case-yellow-band_09152020

Den har sam­ma accelerom­e­ter, gyroskop och alltid på höjd­mätaren som Apple Watch Series 6, Så istäl­let för att låta S5 finnas kvar så erb­jud­er Apple nu Apple Watch SE, en bil­li­gare vari­ant, som Apple kallar mer prisvärd.

Apple_watch-se-emergency-sos_09152020

I kom­bi­na­tion med Apples nya famil­jedel­nings­funk­tion där barn som inte har en egen tele­fon kan låta sin vux­na ha en tele­fon och styra deras till­gång till vil­ka som får kon­tak­tas och när så är det här klock­an för just barn. Med den lägre pris­lap­pen så är det även en ny väg in i världen av Apple Watch för de oin­vig­da.

Apple_watch-family-setup-iphone11-screen_09152020

Apple Watch SE finns enbart i alu­mini­um­boett i guld, sil­ver och rymd­grå.
Det går att få de oli­ka vari­anter­na i anti­n­gen 40 mm eller 44 mm stor­lek med enbart GPS eller GPS + Cel­lu­lar.
Pris­er och till­gäng­lighet
  • Apple Watch SE (GPS) kostar från 3 195 kr och Apple Watch SE (GPS + Cel­lu­lar) kostar från 3 795 kr.
  • Apple Watch SE (GPS) går att bestäl­la idag på apple.com och i Apple Store-appen.

Kommentarer