Apple

Apples kommande flaggskepp ryktas heta iPhone 11 Pro

Enbart för professionella användare?

Per­son­er­na bakom Twit­terkon­tot CoinX har tidi­gare släppt infor­ma­tion om vad Apples kom­mande tele­fon­er ska heta och för­ra året prick­ade de rätt med iPhone XR, XS och XS Max. Nu är de till­ba­ka och påstår sig ha infor­ma­tion om att Max-mod­ellen i höst kom­mer att byta namn till iPhone 11 Pro istäl­let för iPhone 11 (XI?) Max.

Det är ju inte helt orim­ligt att så är fal­l­et då de fles­ta av deras pro­duk­ter som kostar en slant extra och har bät­tre hård­vara innehåller ordet “Pro” så som iMac Pro, Mac­Book Pro och iPad Pro. Apple har de senaste åren haft en minst sagt rörig pro­ce­dur för att döpa sina enheter och mest förvir­rande har det var­it för kun­der­na när det kom­mer till iPad. Där har vi haft allt från iPad Mini, iPad, The New iPad, iPad Air och iPad Pro. Så det­ta nya namn­byte på iPhone är välkom­met och frå­gan är om det är mer som kom­mer skil­ja Pro-mod­ellen mot den van­li­ga iPhone 11 i år än vad det tidi­gare har gjort.

Käl­la Twit­ter

Kommentarer