Apple

Apples kommande Music och TV appar avslöjad i skärmdumpar

Bye Felicia

Det ser onek­li­gen ut som att iTunes kom­mer att ersät­tas av minst två nya appar till macOS. Via 9to5mac har det läckt ut skär­m­dumpar på de kom­mande appar­na för Musik
och TV. Ryk­te­na kring att Apple ska skro­ta iTunes har länge flo­r­erat och det har finns även ryk­ten kring att det kom­mer lanseras en dedik­er­ad app för pod­cast till Macen. Rap­porter­na från 9to5mac säger att appen för musik och TV byg­ger på iTunes

I musik-appen finns det längst upp kon­troller musikkon­troll. På sidan finns det pre­cis som i appen på iOS sek­tion­er för For You, Browse, Radio, Recent­ly Added, Artist, Albums och songs. Längst ner finns även spel­lis­tor och i skär­m­dumpen så syns Genius.

I TV appen så syns det flikar för Watch Now, Movies, TV Shows, Kids, and Library. På sidan finns det sek­tion­er för Library och Recent­ly Added, Movies, TV Shows och Down­loaded men även uppdel­ning för oli­ka gen­r­er så som Action och Adven­ture, Com­e­dy, Dra­ma och Kids.

Apple håller sin utveck­larkon­fer­ensen på måndag 3/6–19 och vi kan förvän­ta oss att få se bland annat den här appen lanseras då.

Käl­la:9to5mac

Kommentarer