Apple

Apples laddplånbok kommer snart

Trådlös laddning och inget annat

När iPhone 12 visades upp var det stor fokus på plån­böck­er, en liten i läder som fästs på tele­fo­nens bak­si­da och den­na — en dubbel lad­dplat­ta som för våra tankar till kard­bor­re­plån­bo­ken med Bamse på.

Skämt åsi­do, men när Apple visade upp iPhone 12 visade de även upp en rad till­be­hör till den nya lad­dtekniken MagSafe. Föru­tom skal och lad­dpuck fick vi ock­så se den­na vikbara lad­dplat­ta. MagSafe Duo kan lad­da vår iPhone 12 med den mag­netiska MagSafe sam­tidigt som den kan lad­da vår Apple Watch med den min­dre lad­dpuck­en, vilket ock­så går att vin­kla för att ha vår kloc­ka i oli­ka lägen. Vi kan sedan väl­ja att vika ihop ekipaget och bära med oss det i väskan eller fick­an. Klart en smidig lös­ning men till ett högt pris.

Nu finns MagSafe Duo i den sven­s­ka Apple Store med märknin­gen Kom­mer snart med en pris­lapp på hela 1 650 kro­nor. Då får vi med en 1 meters USB-C-kabel men ingen strö­madapter.

Är det något ni tänker inskaffa och vad säger ni om prissättningen?

Via: Apple Store.

Kommentarer