Nyheter

Apples rymdskepp har fått tillstånd att landa

Stads­fullmäk­tige i Cuper­ti­no rös­tade som vän­tat igenom Apples föres­lagna nya byg­gnad som ska husera tio­tusen­tals av Apples anställ­da. Det var antagli­gen ingen runt pro­jek­tet som hade vän­tat sig något annat, men nu är det offi­ciellt god­känt att Apple tar sina förs­ta spad­tag senare i år vilket trots allt bör vara en lät­tnad för de involverade.

Apples VD, Tim Cook, slösade till och med en tweet om röst­nin­gen, hans sjätte i ordningen:

Formellt behöver det­ta enor­ma pro­jekt rös­tas igenom ännu en gång av fullmäk­tige, och den­na omröst­ning är plan­er­ad att hål­las 15 novem­ber. Enligt San Jose Mer­cury News har dock pro­jek­tet fått allt god­kän­nande det egentli­gen behöver – näs­ta månads omröst­ning hand­lar enbart om att rät­ta sig efter det regelverk som råder.

Apples Cam­pus 2 förvän­tas stå färdigt någon gång under 2015.

Se hela presskonferensen:
http://www.youtube.com/watch?v=xEm2fO1nz5A


[dis­play-posts tag=”apple-campus‑2” image_size=”thumbnail” orderby=”date” posts_per_page=“5”]

Kommentarer