Nyheter

AppTV’s Hipstamatic tävling — två Laybags i potten!

Sist vi anord­nade tävling på AppTV.se gick det väl så där. Där­för gör vi nu ett nytt försök att bli av med två fina Lay­bags genom att anord­na en Hip­sta­mat­ic tävling.

Vinn en Lay­bag!

Regler­na är enkla, för att vin­na måste du:
‑Skic­ka in ett foto, som du själv tag­it med Hip­sta­mat­ic till iPhone, på tem­at “Äpple”
‑Skri­va fotots titel
‑Skri­va vilken lins, film och blixt som använts
‑Skri­va Namn, adress och tele­fon­num­mer (så att vi kan skic­ka ut eventuell vin­ster)
‑Maila det hela till tavling(snabel‑a)apptv.se senast den 9 maj.

Ett tävlings­bidrag kan se ut så här:

Äpple i afton­sol

Lins: Roboto Glit­ter
Film: Pis­til
Blixt: Ingen

Ins­kick­at av
Sven Svens­son
Äpplevä­gen 16
222 22 Kär­na

Tel: 0797 507975

Kommentarer