Apple

Aqara Hub med EU-kontakt och HomeKitstöd lanseras i april

Går att förhandsboka hos Webhallen

Web­hallen har valt att ta in Aqaras Gate­way som har stöd för Home­K­it och inte nog med det — den lanseras även med rätt strömkon­takt och lanser­ing sker någon gång i april.

Aqara Gate­way möjlig­gör så man kan kop­pla upp sina smar­ta pro­duk­ter från Xiaomi/Aqara och sedan få in dessa i Apples Hem-app och utöver det­ta har den även en inbyg­gd siren och nat­t­lam­pa. Även en del smarthem pro­duk­ter från Mijia och IKEA går att få in i Aqara Hubben  Priset är satt till 799 kro­nor, vilket är unge­fär det dub­bla jäm­fört med vad den kostar på Aliba­ba och andra sidor, men då får man garan­ti och även rätt strömkon­takt vilket är skönt.

Det finns även en hel del till­be­hör att väl­ja på hos Web­hallen och vis­sa finns redan i lager medans andra går att förhands­bo­ka.

Aqara Gate­way går redan idag att förhands­bo­ka och är du sug­en på att få ett exem­plar på lanser­ings­da­gen så kan du klic­ka dig vidare här.

Kommentarer