Smarta Hem

Aqara Hub uppdateras via nya firmware

Fler produkter får nu stöd i Apple HomeKit

För er som kör Aqara Hub via appen Aqara Home så ska det nu finnas en upp­da­ter­ing till­gäng­lig. Den­na nya firmware-upp­da­ter­ing ger stöd åt fler av före­tagets pro­duk­ter i Apple Home­K­it.

Den nya ver­sio­nen ska efter upp­da­ter­ing vara 2.7.4 och du ska få den via Aqara Home-appen. När och om den kom­mer via Xiao­mi Home-appen vet vi i nuläget inget om.

Föl­jande pro­duk­ter får stöd i Apple Home­K­it genom upp­da­terin­gen:

  • Smart Wall Switch D1 Triple Rock­er
  • VRF Air Con­di­tion­ing Con­troller
  • Air Con­di­tion­ing Con­troller S2
  • Air Con­di­tion­ing Con­troller (C02)
  • Aqara/Opple Wire­less Scene Switch (2, 4 och 6‑knappars vari­anter­na)
  • Smart Dim­mer Con­troller T1
  • Smart Plug T1
  • Smart Wall Out­let T1
  • Smart Wall Switch D1 Series
  • Smart Wall Switch H1 (med neu­tral)
  • Sin­gle Switch Mod­ule T1 (med neu­tral)

Nu finns ju som bekant inte alla dessa pro­duk­ter att till­gå på sven­s­ka mark­naden men vi mis­stänker att det finns någon som köpt hem via de tra­di­tionel­la mark­nad­splat­ser­na.

Har du fått upp­da­terin­gen än?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer